• 1
  • 2
Prev Next

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA UJS

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA UJS

Vyše 600 návštevníkov navštívilo v utorok, dňa 14. februára 2017 v rámci Dňa otvorených dverí Univerzitu J. Selyeho, ktorá očakávala uchádzačov o štúdium na 16...

Predĺženie termínu možnosti podania prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rám…

Predĺženie termínu možnosti podania prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Makovecz na letný semester v akademickom roku 2016/2017

Univerzita J. Selyeho si Vás dovoľuje informovať o možnosti podania prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Makovecz v akademickom roku 2016/2017. Podmienky: 1)   študent...

Oslavy pri príležitosti 110. výročia narodenia Jána Selyeho na UJS

Oslavy pri príležitosti 110. výročia narodenia Jána Selyeho na UJS

Dňa 26. januára 2017 na počesť 110. výročia narodenia Jána Selyeho bola otvorená výstava v konferenčnom centre UJS s názvom Ján Selye: Vznik a základy stresu.  Hlavným cieľom...

Prezident vymenoval nového rektora UJS

Prezident vymenoval nového rektora UJS

V zmysle výkonu ústavnej funkcie prezidenta SR podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy SR dňa 24. januára 2017 vymenoval prezident SR Andrej Kiska...

Ples UJS 2017

Ples UJS 2017

Vo výbornej nálade, za účasti takmer 150 zábavychtivých plesajúcich sa konal Ples UJS dňa 20. januára t.r. Tradičné podujatie, na ktorom sa spoločne zabávajú zamestnanci...

ŠVOČ Univerzitné kolo 2016/2017

ŠVOČ Univerzitné kolo 2016/2017

Študentská vedecká odborná činnosť UNIVERZITNÉ KOLO Rada ŠVOČ UJS vypisuje pre akademický rok 2016/2017 univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS. Konferencia sa koná pod záštitou Rektora UJS. Miesto konania Univerzita J. Selyeho...

Prednáška Dr. Lászlóa Csorbu

Prednáška Dr. Lászlóa Csorbu

Dňa 12. decembra 2016 sa v Konferenčnom centre UJS konala zaujímavá, pútavá prednáška Dr. Lászlóa Csorbu, profesora Univerzity Loránda Eötvösa pod názvom Prečo ten „najväčší”?...

Prednáška profesora Barnu Mezeyho na UJS

Prednáška profesora Barnu Mezeyho na UJS

Dňa 7. decembra 2016 sa na našej univerzite konala prednáška rektora Univerzity Loránda Eötvösa, p. prof. Dr.h.c. Dr. Barnu Mezeyho, DSc. pod názvom Od Trnavy...

Európsky informačný deň na UJS

Európsky informačný deň na UJS

Europe Direct Komárno v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku  pripravili pre študentov našej univerzity dňa 2. decembra 2016 diskusné stretnutie pod názvom Európsky...

ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku

ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku

24.-25. november 2016 V roku 2016 sa ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK) uskutočnila na pôde Univerzity J. Selyeho. Dvojdňové podujatie otvoril rektor...

Prof. Dr. Kálmán Győry, DSc. - prvý „doctor honoris causa“ UJS

Prof. Dr. Kálmán Győry, DSc. - prvý „doctor honoris causa“ UJS

Aula UJS sa dňa 9. novembra 2016 stala dejiskom významného slávnostného akademického podujatia, ktoré viedol prorektor PaedDr. György Juhász, PhD. V rámci podujatia Týždeň vedy...

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR Národným centrom pre...

VÝROČNÁ SPRÁVA O STAVE VYSOKÉHO ŠKOLSTVA ZA ROK 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA O STAVE VYSOKÉHO ŠKOLSTVA ZA ROK 2015

Vláda Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2016 prerokovala Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2015. Súčasťou správy je aj Výkaz o publikačnej činnosti...

Slávnostné otvorenie 13. akademického roka na UJS

Slávnostné otvorenie 13. akademického roka na UJS

V slávnostnej sále konferenčného centra Univerzity J. Selyeho sa dňa 16. septembra 2016 konala akademická slávnosť pri príležitosti slávnostného otvorenia 13. akademického roka, roka 2016/17...

Správa o Medzinárodnej vedeckej konferencii UJS – 2016 „Súčasné aspekty vedy a v…

Správa o Medzinárodnej vedeckej konferencii UJS – 2016 „Súčasné aspekty vedy a vzdelávania“

Medzinárodná vedecká konferencia našej univerzity, ktorá sa každoročne koná na začiatku akademického roka, sa tento rok uskutočnila 13.-14. septembra 2016 s podnázvom „Súčasné aspekty vedy a vzdelávania“...

Univerzita J. Selyeho v znamení promócií

Univerzita J. Selyeho v znamení promócií

V mesiacoch jún a júl sa Univerzita J. Selyeho opäť stala dejiskom radostných a slávnostných udalostí ─ práve v tomto období sa konali promócie. Vďaka...

Prednáška profesora medicíny Dr. Sándora Szabóa

Prednáška profesora medicíny Dr. Sándora Szabóa

Pred 80 rokmi, v roku 1936 vyšiel vo vedeckom časopise Nature vedecký článok Hansa Selyeho s názvom Syndróm vyvolaný škodlivými činiteľmi, a pred 60 rokmi...

Návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka na UJS

Návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka na UJS

Dňa 23. februára navštívil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák našu univerzitu. Cieľom jeho návštevy bolo stretnutie so študentmi a vedením...

Deň otvorených dverí na UJS

Deň otvorených dverí na UJS

Univerzita J. Selyeho aj tento rok usporiadala jednotný Deň otvorených dverí, všetky tri fakulty sa spoločne predstavili pre záujemcov. Podujatie konané dňa 16. 2. 2016...

Ples UJS 2016

Ples UJS 2016

Vo výbornej nálade, za účasti viac ako 150 zábavychtivých plesajúcich sa konal Ples UJS dňa 22. januára t.r. Tradičné podujatie, na ktorom sa spoločne zabávajú...

Projekty zamerané na rozvoj UJS, implementované v období 2013-2015

Projekty zamerané na rozvoj UJS, implementované v období 2013-2015

Projekty zamerané na rozvoj UJS, implementované v období 2013-2015 V období 2013-2015 UJS realizovala tri projekty s podporou EÚ zamerané na rozvoj univerzity: 1. Projekt: Názov projektu: Budovanie infraštruktúry a modernizácia vybavenia...

VÝROČNÁ SPRÁVA O STAVE VYSOKÉHO ŠKOLSTVA ZA ROK 2014

VÝROČNÁ SPRÁVA O STAVE VYSOKÉHO ŠKOLSTVA ZA ROK 2014

Vláda Slovenskej republiky dňa 23. septembra 2015 prerokovala Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2014. Súčasťou správy je aj Výkaz o publikačnej činnosti...

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho „Univerzita J. Selyeho ukončila rušný jubilejný rok.” – konštatoval na úvod svojho prejavu rektor univerzity, doc. RNDr. János...

V znamení vzájomnej spolupráce a dôvery

V znamení vzájomnej spolupráce a dôvery

Univerzita má otvorené brány pred športovými družstvami v Komárne. Rektor Univerzity J. Selyeho doc. RNDr. Tóth János, PhD, a Ing. Ladislav Ferencz, manažér Volejbalového klubu...

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.