• 1
  • 2
Prev Next

Doplňujúce voľby - AS UJS

Doplňujúce voľby - AS UJS

Doplňujúce voľby kandidátov na členstvo v Akademickom senáte Univerzity J. Selyeho Kandidáti do AS UJS za EF: RNDr. Štefan Gubo, PhD., Katedra matematiky a informatiky PhDr. Enikő Korcsmáros...

Výzva na podávanie prihlášok na akademický rok 2017/18 na Erasmus+ mobility

Výzva na podávanie prihlášok na akademický rok 2017/18 na Erasmus+ mobility

VÝZVA   na podávanie  prihlášok na akademický rok  2017/18 na ERASMUS+ MOBILITY študentov  za účelom ŠTÚDIA a STÁŽE a vysokoškolských zamestnancov za účelom VÝUČBY a ŠKOLENIA.

Prešovská univerzita v Prešove udelila striebornú medailu prorektorovi Jánosovi …

Prešovská univerzita v Prešove udelila striebornú medailu prorektorovi Jánosovi Tóthovi

Dňa 21. marca udelila Prešovská univerzita v Prešove striebornú medailu bývalému rektorovi UJS, terajšiemu prorektorovi pre rozvoj, doc. RNDr. Jánosovi Tóthovi, PhD.  za jeho dlhoročnú spoluprácu...

Nový výberový predmet na Univerzite J. Selyeho – „Biologické základy stresu, zvy…

Nový výberový predmet na Univerzite J. Selyeho – „Biologické základy stresu, zvyšovanie efektívnosti“

V letnom semestri akademického roka 2016/17 UJS rozšírila ponuku výberových predmetov typu C o nový predmet s názvom „Biologické základy stresu, zvyšovanie efektívnosti“. Predmet nadväzuje na podujatia organizované...

Letná univerzita stresu 2017 - 26.-30. jún 2017 - Univerzita J. Selyeho

Letná univerzita stresu 2017 - 26.-30. jún 2017 -  Univerzita J. Selyeho

Pozývame Vás  na Letnú univerzitu stresu 2017  Od pôvodnej koncepcie Hansa Selyeho k najnovším výsledkom - Vzdelávanie založené na interaktívnych metódach  - 26.-30. jún 2017 Komárno    

Podporte Univerzitu J. Selyeho 2% (3%) z dane

Podporte Univerzitu J. Selyeho 2% (3%) z dane

Vážení spolupracovníci, priaznivci a sympatizanti Univerzity J. Selyeho, dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o podporu našich aktivít formou darovania 2 %, resp. 3 % z Vašej dane z príjmov...

Beseda s Bélom Bugárom a Tiborom Bastrnákom

Beseda s Bélom Bugárom a Tiborom Bastrnákom

16. marca navštívil našu univerzitu podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár  a poslanec Národnej rady SR Tibor Bastrnák. Na stretnutí s vedením univerzity boli prerokované doterajšie výsledky, zámer rozvoja...

Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho – 2017

Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho – 2017

Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho – 2017 „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia“ Konferencia sa bude konať v dňoch  12.–13. septembra 2017 v Konferenčnom centre UJS...

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA UJS

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA UJS

Vyše 600 návštevníkov navštívilo v utorok, dňa 14. februára 2017 v rámci Dňa otvorených dverí Univerzitu J. Selyeho, ktorá očakávala uchádzačov o štúdium na 16...

Oslavy pri príležitosti 110. výročia narodenia Jánosa Selyeho na UJS

Oslavy pri príležitosti 110. výročia narodenia Jánosa Selyeho na UJS

Dňa 26. januára 2017 na počesť 110. výročia narodenia Jánosa Selyeho bola otvorená výstava v konferenčnom centre UJS s názvom János Selye: Vznik a základy stresu.  Hlavným cieľom...

Prezident vymenoval nového rektora UJS

Prezident vymenoval nového rektora UJS

V zmysle výkonu ústavnej funkcie prezidenta SR podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy SR dňa 24. januára 2017 vymenoval prezident SR Andrej Kiska...

Ples UJS 2017

Ples UJS 2017

Vo výbornej nálade, za účasti takmer 150 zábavychtivých plesajúcich sa konal Ples UJS dňa 20. januára t.r. Tradičné podujatie, na ktorom sa spoločne zabávajú zamestnanci...

Prof. Dr. Kálmán Győry, DSc. - prvý „doctor honoris causa“ UJS

Prof. Dr. Kálmán Győry, DSc. - prvý „doctor honoris causa“ UJS

Aula UJS sa dňa 9. novembra 2016 stala dejiskom významného slávnostného akademického podujatia, ktoré viedol prorektor PaedDr. György Juhász, PhD. V rámci podujatia Týždeň vedy...

VÝROČNÁ SPRÁVA O STAVE VYSOKÉHO ŠKOLSTVA ZA ROK 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA O STAVE VYSOKÉHO ŠKOLSTVA ZA ROK 2015

Vláda Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2016 prerokovala Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2015. Súčasťou správy je aj Výkaz o publikačnej činnosti...

Slávnostné otvorenie 13. akademického roka na UJS

Slávnostné otvorenie 13. akademického roka na UJS

V slávnostnej sále konferenčného centra Univerzity J. Selyeho sa dňa 16. septembra 2016 konala akademická slávnosť pri príležitosti slávnostného otvorenia 13. akademického roka, roka 2016/17...

Správa o Medzinárodnej vedeckej konferencii UJS – 2016 „Súčasné aspekty vedy a v…

Správa o Medzinárodnej vedeckej konferencii UJS – 2016 „Súčasné aspekty vedy a vzdelávania“

Medzinárodná vedecká konferencia našej univerzity, ktorá sa každoročne koná na začiatku akademického roka, sa tento rok uskutočnila 13.-14. septembra 2016 s podnázvom „Súčasné aspekty vedy a vzdelávania“...

Univerzita J. Selyeho v znamení promócií

Univerzita J. Selyeho v znamení promócií

V mesiacoch jún a júl sa Univerzita J. Selyeho opäť stala dejiskom radostných a slávnostných udalostí ─ práve v tomto období sa konali promócie. Vďaka...

Prednáška profesora medicíny Dr. Sándora Szabóa

Prednáška profesora medicíny Dr. Sándora Szabóa

Pred 80 rokmi, v roku 1936 vyšiel vo vedeckom časopise Nature vedecký článok Hansa Selyeho s názvom Syndróm vyvolaný škodlivými činiteľmi, a pred 60 rokmi...

Návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka na UJS

Návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka na UJS

Dňa 23. februára navštívil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák našu univerzitu. Cieľom jeho návštevy bolo stretnutie so študentmi a vedením...

Deň otvorených dverí na UJS

Deň otvorených dverí na UJS

Univerzita J. Selyeho aj tento rok usporiadala jednotný Deň otvorených dverí, všetky tri fakulty sa spoločne predstavili pre záujemcov. Podujatie konané dňa 16. 2. 2016...

Ples UJS 2016

Ples UJS 2016

Vo výbornej nálade, za účasti viac ako 150 zábavychtivých plesajúcich sa konal Ples UJS dňa 22. januára t.r. Tradičné podujatie, na ktorom sa spoločne zabávajú...

Projekty zamerané na rozvoj UJS, implementované v období 2013-2015

Projekty zamerané na rozvoj UJS, implementované v období 2013-2015

Projekty zamerané na rozvoj UJS, implementované v období 2013-2015 V období 2013-2015 UJS realizovala tri projekty s podporou EÚ zamerané na rozvoj univerzity: 1. Projekt: Názov projektu: Budovanie infraštruktúry a modernizácia vybavenia...

VÝROČNÁ SPRÁVA O STAVE VYSOKÉHO ŠKOLSTVA ZA ROK 2014

VÝROČNÁ SPRÁVA O STAVE VYSOKÉHO ŠKOLSTVA ZA ROK 2014

Vláda Slovenskej republiky dňa 23. septembra 2015 prerokovala Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2014. Súčasťou správy je aj Výkaz o publikačnej činnosti...

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho „Univerzita J. Selyeho ukončila rušný jubilejný rok.” – konštatoval na úvod svojho prejavu rektor univerzity, doc. RNDr. János...

V znamení vzájomnej spolupráce a dôvery

V znamení vzájomnej spolupráce a dôvery

Univerzita má otvorené brány pred športovými družstvami v Komárne. Rektor Univerzity J. Selyeho doc. RNDr. Tóth János, PhD, a Ing. Ladislav Ferencz, manažér Volejbalového klubu...

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.