Rektori Univerzity J. Selyeho a univerzity Széchenyi István Egyetem rokovali o b…

Rektor Univerzity J. Selyeho, Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. rokoval 15. mája v maďarskom meste Győr s rektorom univerzity Széchenyi István Egyetem, prof. Dr. habil. Péterom...

Erasmus+ predĺženie termínu možnosti podania prihlášok na a.r. 2017/18

Univerzita J. Selyeho si Vás dovoľuje informovať o predĺženie termínu možnosti podania prihlášok na mobilitu za účelom štúdia a stáže v rámci programu Erasmus+ mobilita –...

Zasadnutie Vedeckej rady UJS

Dňa 5. mája 2017 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Vedeckej rady UJS, ktoré otvoril a viedol jej predseda, rektor našej ustanovizne, Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD...

Návšteva pedagógov zemepisu z Holandska na našej univerzite

Dňa 26. apríla 2017 pod vedením profesora Dr. Lea Paula navštívila Univerzitu J. Selyeho skupina pedagógov zemepisu z Utrechtu. Kolegovia, ktorí práve absolvujú  stredoeurópsku exkurziu...

Univerzitné kolo ŠVOČ

Univerzitné kolo ŠVOČ na Univerzite J. Selyeho v akademickom roku 2016/2017 sa uskutočnilo 5. apríla 2017 v konferenčnom centre univerzity. Po úspešnej obhajobe, poradie umiestnenia prác jednotlivých študentov...

Účasť našich študentov v celoštátnom kole ŠVOČ

V XXXIII. kole celoštátnej ŠVOČ, najvýznamnejšej súťaži Maďarska v oblasti študentskej vedeckej odbornej činnosti sa zúčastnili aj naši študenti, ktorí uspeli na FTDK. Tamás Stirber (vedúci...

Nový výberový predmet na Univerzite J. Selyeho – „Biologické základy stresu, zvy…

V letnom semestri akademického roka 2016/17 UJS rozšírila ponuku výberových predmetov typu C o nový predmet s názvom „Biologické základy stresu, zvyšovanie efektívnosti“. Predmet nadväzuje na podujatia organizované...

Letná univerzita stresu 2017 - 26.-30. jún 2017 - Univerzita J. Selyeho

Pozývame Vás  na Letnú univerzitu stresu 2017  Od pôvodnej koncepcie Hansa Selyeho k najnovším výsledkom - Vzdelávanie založené na interaktívnych metódach  - 26.-30. jún 2017 Komárno    

Beseda s Bélom Bugárom a Tiborom Bastrnákom

16. marca navštívil našu univerzitu podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár  a poslanec Národnej rady SR Tibor Bastrnák. Na stretnutí s vedením univerzity boli prerokované doterajšie výsledky, zámer rozvoja...

Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho – 2017

Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho – 2017 „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia“ Konferencia sa bude konať v dňoch  12.–13. septembra 2017 v Konferenčnom centre UJS...

Oslavy pri príležitosti 110. výročia narodenia Jánosa Selyeho na UJS

Dňa 26. januára 2017 na počesť 110. výročia narodenia Jánosa Selyeho bola otvorená výstava v konferenčnom centre UJS s názvom János Selye: Vznik a základy stresu.  Hlavným cieľom...

Prezident vymenoval nového rektora UJS

V zmysle výkonu ústavnej funkcie prezidenta SR podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy SR dňa 24. januára 2017 vymenoval prezident SR Andrej Kiska...

Ples UJS 2017

Vo výbornej nálade, za účasti takmer 150 zábavychtivých plesajúcich sa konal Ples UJS dňa 20. januára t.r. Tradičné podujatie, na ktorom sa spoločne zabávajú zamestnanci...

Prof. Dr. Kálmán Győry, DSc. - prvý „doctor honoris causa“ UJS

Aula UJS sa dňa 9. novembra 2016 stala dejiskom významného slávnostného akademického podujatia, ktoré viedol prorektor PaedDr. György Juhász, PhD. V rámci podujatia Týždeň vedy...

VÝROČNÁ SPRÁVA O STAVE VYSOKÉHO ŠKOLSTVA ZA ROK 2015

Vláda Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2016 prerokovala Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2015. Súčasťou správy je aj Výkaz o publikačnej činnosti...

Slávnostné otvorenie 13. akademického roka na UJS

V slávnostnej sále konferenčného centra Univerzity J. Selyeho sa dňa 16. septembra 2016 konala akademická slávnosť pri príležitosti slávnostného otvorenia 13. akademického roka, roka 2016/17...

Správa o Medzinárodnej vedeckej konferencii UJS – 2016 „Súčasné aspekty vedy a v…

Medzinárodná vedecká konferencia našej univerzity, ktorá sa každoročne koná na začiatku akademického roka, sa tento rok uskutočnila 13.-14. septembra 2016 s podnázvom „Súčasné aspekty vedy a vzdelávania“...

Univerzita J. Selyeho v znamení promócií

V mesiacoch jún a júl sa Univerzita J. Selyeho opäť stala dejiskom radostných a slávnostných udalostí ─ práve v tomto období sa konali promócie. Vďaka...

Prednáška profesora medicíny Dr. Sándora Szabóa

Pred 80 rokmi, v roku 1936 vyšiel vo vedeckom časopise Nature vedecký článok Hansa Selyeho s názvom Syndróm vyvolaný škodlivými činiteľmi, a pred 60 rokmi...

Návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka na UJS

Dňa 23. februára navštívil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák našu univerzitu. Cieľom jeho návštevy bolo stretnutie so študentmi a vedením...

Deň otvorených dverí na UJS

Univerzita J. Selyeho aj tento rok usporiadala jednotný Deň otvorených dverí, všetky tri fakulty sa spoločne predstavili pre záujemcov. Podujatie konané dňa 16. 2. 2016...

Ples UJS 2016

Vo výbornej nálade, za účasti viac ako 150 zábavychtivých plesajúcich sa konal Ples UJS dňa 22. januára t.r. Tradičné podujatie, na ktorom sa spoločne zabávajú...

Projekty zamerané na rozvoj UJS, implementované v období 2013-2015

Projekty zamerané na rozvoj UJS, implementované v období 2013-2015 V období 2013-2015 UJS realizovala tri projekty s podporou EÚ zamerané na rozvoj univerzity: 1. Projekt: Názov projektu: Budovanie infraštruktúry a modernizácia vybavenia...

VÝROČNÁ SPRÁVA O STAVE VYSOKÉHO ŠKOLSTVA ZA ROK 2014

Vláda Slovenskej republiky dňa 23. septembra 2015 prerokovala Výročnú správu o stave vysokého školstva za rok 2014. Súčasťou správy je aj Výkaz o publikačnej činnosti...

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho

Otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite J. Selyeho „Univerzita J. Selyeho ukončila rušný jubilejný rok.” – konštatoval na úvod svojho prejavu rektor univerzity, doc. RNDr. János...

V znamení vzájomnej spolupráce a dôvery

Univerzita má otvorené brány pred športovými družstvami v Komárne. Rektor Univerzity J. Selyeho doc. RNDr. Tóth János, PhD, a Ing. Ladislav Ferencz, manažér Volejbalového klubu...

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.